Uitschrijfformulier Vorstenbosch

Hiermee berichten wij dat:

Naam van uw kind:
Geboortedatum van uw kind:
Met de dagdelen:
Uit de groep van:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Voor het laatst het peutercentrum zal bezoeken op:
a.u.b. de laatste dag van de maand vermelden
Naar welke basisschool gaat uw kind?
Gaat uw kind straks gebruik maken van de BSO? neeja
Zo ja, op welke locatie?
Ja, ik ben akkoord met het uitschrijven van mijn kind bij Piccino Peutercentrum Vorstenbosch

Dit formulier dient uiterlijk twee kalendermaanden voordat uw kind het peutercentrum verlaat in het bezit te zijn van de locatiemanager op het peutercentrum.