Oudercommissie

De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers te behartigen. De oudercommissie bestaat uit minimaal drie leden (voorzitter, penningmeester, secretaris) en maximaal vijf leden. Benoeming geldt voor een periode van twee jaar. De oudercommissie komt drie maal per jaar bijeen. Voor ouders/verzorgers die graag meepraten over het pedagogisch beleid, huisvesting, veiligheid e.d. is dit een uitgelezen kans om zitting te gaan nemen in de oudercommissie.

Mocht u interesse hebben om lid van de oudercommissie te worden, dan kunt u contact opnemen met de locatiemanager van de locatie die uw kind bezoekt.

Voorstellen leden oudercommissie Peutercentrum Piccino Heesch

Karin van Zeeland, karinmarkvanzeeland@gmail.com
Ilona van der Heijden, ilonavdheijden@hotmail.com
Christine Swinkels, fayanazier@gmail.com

Ik ben Ilona van der Heijden, 34 jaar en samen met Stefan ouders van 3 zonen.
Jens (5), Bram (2) en Gies (1). Naast dat ik moeder ben werk ik 20 uur per week als verpleegkundige in een ziekenhuis.
Op dit moment gaat onze middelste zoon Bram met veel plezier op dinsdagmiddag en vrijdagochtend naar de groep “kattesprong”. Ook onze zoon Jens ging met plezier naar het Peutercentrum en volgend jaar zal ook onze jongste zoon Gies naar het Peutercentrum gaan. Dus voorlopig komen wij hier nog een tijdje.De peuterspeelzaal vind ik een fijne, veilige en vertrouwde plek voor onze kinderen. Het is goed voor hun ontwikkeling en voorbereiding op de basisschool om samen met leeftijdsgenootjes op de peuterspeelzaal te spelen in een vertrouwde omgeving. Het lijkt me daarom op leuk om me in te zetten voor de oudercommissie op de peuterspeelzaal en mee te denken in het beleid en de activiteiten.
Oudercommissie-Heesch_Ilona-vd-Heijden
Ik ben Karin van Zeeland – van Daal, ben getrouwd met Mark van Zeeland en moeder van Teun (2 jaar) en Bram (8 maanden).

Ik werk 20 uur per week als Verzorgende IG op een afdeling met dementerende ouderen.

Teun gaat sinds maart 2016 naar het peutercentrum op de maandagmiddag en donderdagochtend in de groep Ratjetoe.

De oudercommissie is van start gegaan in januari 2015. Ik ben gevraagd om in de oudercommissie te gaan en heb hier volmondig “ja” op gezegd. Ik wil graag een steentje bijdragen door op te komen voor de belangen van de ouders en de kinderen, zodat daarmee het peutercentrum voor hen een veilige en vertrouwde plek kan zijn.

Ik ben Christine Swinkels, 39 jaar en ik woon samen met Faisel Nazier. Samen hebben we 2 dochters. Ayden is 3,5 jaar en Faya is 1,5 jaar.

Ik ben zelfstandig onderneemster als kapster.
Ayden is met 2 jaar op het Peutercentrum Piccino Heesch gekomen in de Poespasgroep op maandagmiddag en donderdagmorgen. En Faya gaat er over een half jaartje ook naar deze Poespasgroep toe. Ayden en Faya gaan naar het Peutercentrum omdat ze niet naar een kinderdagverblijf gaan. We vonden het belangrijk dat ze 2 dagdelen naar het Peutercentrum gaan. Ze leren onder andere samen te spelen, delen en voor zichzelf opkomen. Ook leren ze andere kinderen en culturen kennen.
Ayden en ik hebben goede ervaringen met het Peutercentrum. Ze gaat er met veel plezier naar toe en dat doet je als ouder ook heel goed.

Ik ben in de oudercommissie gegaan om een steentje te kunnen bijdragen en om samen met de andere leden en directie mee te denken in de belangen van de ouders en hun kinderen. Om ze een mooie toekomst en een veilige en vertrouwde plek te kunnen geven.Op het Peutercentrum kunnen de kinderen spelen en waar ze zich kunnen ontwikkelen.

Oudercommissie-Heesch_Christine-Swinkels

Voorstellen leden oudercommissie Peutercentrum Piccino Heeswijk

Marleen Ceelen, marleen.ceelen@home.nl
Femke Langenhuijsen, femkelangenhuysen@hotmail.com
Selly v.d. Akker, sellyvandenakker@live.nl

Mijn naam is Marleen Ceelen.  Samen met Hein,  onze dochters  Noor en Luus en onze zoon Bijs woon ik in Heeswijk.  Noor en Luus gaan inmiddels met erg veel plezier naar OBS De Bolderik. Bijs gaat op maandag- en donderdagochtend naar ‘zijn school’, het peutercentrum. Hij straalt als we ’s ochtends vertellen dat hij naar school mag. Zelf werk ik als freelance communicatieadviseur en tekstschrijver. Ik ben lid geworden van de oudercommissie, omdat ik het belangrijk vind het peutercentrum een klankbord te bieden en op deze manier betrokken te zijn bij de ontwikkeling van mijn kinderen.
Ik ben Selly Dobbelsteen- van den Akker, fotograaf en freelancer op administratief / financieel gebied. Ik wil me graag inzetten voor de oudercommissie om te fungeren als spreekbuis / klankbord van de ouders en kinderen en mee te denken over o.a. beleid en veiligheid. Op deze manier wil ik een positieve bijdrage leveren en communicatie open en helder houden.
Samen met Frank trotse ouders van Toes ( 4jr.) Mik ( 3jr.) en Dre (2 jr.). Na onze oudste dochter die sinds september naar de basisschool gaat), gaat ook dochter 2 met veel plezier naar ‘school’. In het begin nog wat onwennig, maar door de aandacht van de juf, verloopt het afscheid nemen inmiddels ook soepel. Onze zoon zal t.z.t. ook naar de peuterspeelzaal gaan.
Mijn naam is Femke Langenhuijsen. Ik ben opgegroeid in Heeswijk en momenteel woonachtig in Dinther samen met mijn partner Marc Verkuijlen en onze drie dochters  Lis,  Juul en Aaf.  Naast het moederschap ben ik werkzaam bij verloskundigcentrum Calamaris te Veghel. Lis en Juul zijn na bijna twee jaar peuterspeelzaal aan hun basisschoolcarrière begonnen. Een overgang die moeiteloos verliep! Een goede voorbereiding is dan ook het halve werk. Aaf vraagt ’s ochtends vaak of zij vandaag naar ‘haar school‘mag! Ook zij heeft het er erg naar haar zin.  Ze vraagt haar zussen bij thuiskomst soms om stil te zijn, want ook zij wil haar belevenissen van die dag delen met ons!  Het  peutercentrum is veel meer dan alleen een plek om te spelen met andere kinderen. Het is een plek waar kinderen op allerlei vlakken leren, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Het is een voorbereiding op de basisschooltijd.  Door lid te worden van de oudercommissie hoop ik  samen met de professionals  een bijdrage te kunnen leveren aan het plezier en de ontwikkeling van de peuters!

Voorstellen leden oudercommissie Peutercentrum Piccino Nistelrode

                                                                                                                                                                        De oudercommissie is begin 2015 opgericht en heeft als doel de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers te behartigen. De oudercommissie bestaat uit 3 leden: Eke van Dijk (voorzitter) Marieke de Groot (secretaris) en Ezra Leeger.

Ezra Leeger is 39 jaar, getrouwd met Dennis Hurkmans. Sinds september ’15 gaat dochtertje Mei-Li (20-05-2013) op dinsdag en vrijdagochtend met heel veel plezier naar het peutercentrum in Nistelrode.  Ze wonen in de Bus in Nistelrode. Samen hebben Ezra en Dennis een eigen bedrijf, de Heische Hoeve in Loosbroek. Daarnaast is Ezra raadslid bij de gemeente Bernheze. Ezra is lid geworden van de oudercommissie omdat ze het leuk vindt om een positieve bijdrage te leveren aan de organisatie en ontwikkeling van het peutercentrum.

Marieke de Groot woont samen met Niels van den Heuvel en hun 2 dochters Lizz (07-08-2012) en Fenne (15-07-2014). Marieke is 2 dagen per week werkzaam binnen stichting Dichterbij als begeleidster in de gehandicaptenzorg.  Lizz bezocht sinds december 2014 met veel plezier het peutercentrum in Nistelrode (maandagochtend, donderdagmiddag) en zit nu op de basisschool. Fenne bezoekt sinds september 2016 het peutercentrum (maandagochtend-donderdagochtend)

Eke van Dijk is getrouwd met Geert. Samen hebben zij een zoon Gijs (24 juli 2012) en een dochter Biene (2 april 2014). Eke is jeugdprofessional in het Basisteam Jeugd en Gezin in Veghel. Gijs bezocht sinds augustus 2014 het peutercentrum (maandagmiddag, donderdagochtend) en zit nu op de basisschool. Biene bezoekt sinds juni 2016 het peutercentrum (maandagochtend-donderdagochtend)

Als oudercommissie komen wij drie maal per jaar bijeen. Bij deze bijeenkomsten is Karin van Esch namens stichting Piccino eveneens aanwezig. Er wordt dan onder andere gesproken over het pedagogisch beleid, de huisvesting en de veiligheid, zodat het peutercentrum nu en in de toekomst een mooie, veilige en vertrouwde plek kan blijven voor alle kindjes.

Voor vragen / opmerkingen over 1 van voormelde onderwerpen kunt u terecht bij de oudercommissie. Wij horen ook graag eventuele suggesties.
U kunt ons bereiken per email: OCpiccinoNistelrode@gmail.com of per telefoon 06-24123424 (Eke)

Voorstellen leden oudercommissie Peutercentrum Piccino Loosbroek

Priscilla Slieker: p.vanhoorn@skoposschijndel.nl
Judith van Grinsven: michel-judith@hotmail.com
Lieke van Helvoort:    liekevanhelvoort@gmail.com

Ik ben Priscilla van Hoorn, 35 jaar en moeder van drie jongens: Collin, Ian en Mack.
Naast het zorgen voor deze fantastische kereltjes, werk ik als leerkracht op een basisschool.
Na Ian zit nu ook Mack sinds februari 2016 met veel plezier op het peutercentrum.
Als lid van de oudercommissie ben ik betrokken bij het peutercentrum. Zo kan ik meedenken, de belangen van de overige ouders behartigen en een bijdrage leveren waar nodig!
Ik ben Judith van Grinsven, 35 jaar, opgegroeid in Vorstenbosch en sinds 2005 woonachtig in Loosbroek. Sinds 2005 ben ik getrouwd met Michel van Grinsven.
Wij wonen op Bergmolen 18 te Loosbroek, hebben 2 kinderen, een dochter Indy, geboren in 2013 en een zoon Cas, geboren in 2015.
Ik ben parttime werkzaam bij HoutBrox Veghel als hoofdcassiere.
Mijn hobby is lekker creatief bezig zijn met onder andere knutselen met Indy, allerlei leuke dingen maken voor Indy en Cas, (fondant) taarten maken en leuke dingen voor in en om het huis te maken. Ook is koken één van mijn hobby’s.
Na Indy gaat nu ook Cas sinds februari 2017 met veel plezier naar het peutercentrum.
Ik hoop dat ik samen met de twee andere leden een positieve bijdrage kan leveren aan het mooie peutercentrum.
Mijn naam is Lieke van Helvoort, ik ben getrouwd met Bjorn. Samen hebben we drie kinderen, Jurre, Diecke en Tijme.  Ik ben Praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk in Den Bosch.Ik ben lid geworden van de oudercommissie omdat ik geïnteresseerd ben in de organisatie en ontwikkeling van het peutercentrum en hoop hier op mijn manier een positieve bijdrage aan te kunnen leveren. Tijme gaat sinds september 2016 naar het peutercentrum.