Bestuur & Directie

Bestuursleden

Er wordt naar gestreefd om in het bestuur alle kernen van de gemeente Bernheze te vertegenwoordigen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een bestuurstaak dan kunt u zich melden bij Ine Muskens, tel: 0412-452289.

Bestuursleden

Marcel Martens (voorzitter)
Tel.: 06-21209064
Heesch

Ralph van Melle (penningmeester)
Tel.: 06-17722351
Heeswijk-Dinther

Eveline Herlaar (notuliste)

Directie en managementteam

De directie van Stichting Piccino bestaat uit: Ine Muskens (locatiemanager Heesch) en Hanny van der Pol (locatiemanager Heeswijk en Vorstenbosch). De directie maakt samen met het bestuur het beleid en is hier ook verantwoordelijk voor.
Het managementteam van de stichting bestaat uit de directie en locatiemanager Karin van Esch (Piccino Nistelrode en Loosbroek). Zij is werkzaam als pedagogisch medewerker, maar heeft daarnaast de leiding over de dagelijkse gang van zaken op genoemde peutercentra. Het management wordt op het gebied van pedagogische zorg ondersteund door een interne zorgcoördinator en pedagogisch coach Resia Crobach.

Locatiemanager Heesch: Ine Muskens
Tel: 0412-452289 (Heesch)

Locatiemanager Nistelrode / Loosbroek: Karin van Esch
Tel.: 0412-611108 (Nistelrode)
0413-228855 (Loosbroek)

Locatiemanager Heeswijk / Vorstenbosch: Hanny van der Pol
Tel.: 0413-292634 (Heeswijk)

Interne zorgcoördinator en pedagogisch coach: Resia Crobach

Heeft u vragen over het peutercentrum in het algemeen of zijn er problemen, neem gerust contact op. Ze zijn telefonisch bereikbaar op het peutercentrum van hun eigen locatie(s).