Thema’s

puk

Uk & Puk

Op het peutercentrum komen verschillende onderwerpen/thema’s aan bod. We werken met het speelse totaalprogramma Uk & Puk. Deze methode biedt thema’s aan die dicht bij de belevingswereld van de peuter liggen. De nadruk ligt vooral op de taalvaardigheden spreken en luisteren en op uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast besteedt de methode aandacht aan de ontwikkeling van sociaal communicatieve vaardigheden en aan de beginnende rekenontwikkeling. Uk & Puk legt een goede basis voor groep 1 van het basisonderwijs en hierdoor is een doorgaande lijn in de ontwikkeling van jonge kinderen gegarandeerd.

De verschillende jaargetijden, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Moederdag en Vaderdag worden daarin verwerkt. Ook aan festiviteiten, zoals de verjaardag van het kind en het afscheid van het peutercentrum, wordt aandacht geschonken. Ouders/verzorgers worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. In verband met het bewaken van de privacy van de peuters mogen geen filmbeelden gemaakt worden, maar wel foto’s van het eigen kind. Naast de thema’s die op het peutercentrum aan bod komen, wordt af en toe ook met de kinderen een uitstapje gemaakt. In de peutermaand van de bibliotheek gaan alle peuters op bezoek bij de bibliotheek en in het najaar wordt een herfstwandeling gemaakt.

Thema’s Uk & Puk schooljaar 2019-2020

Week 36 t/m 38 Welkom Puk
Week 40 t/m 45  Reuzen en kabouters
Week 46 t/m 49  Puk en Sint
Week 50 – 51  Kerst
Week 3 t/m 7  Knuffels in combinatie met peutermaand bibliotheek
Week 11 t/m 15  Ik en mijn familie
Week 20 t/m 26  Oef, wat warm
Week 27  Peuterfeest