Thema’s

pukPuk en Ko

Op het peutercentrum komen verschillende onderwerpen/thema’s aan bod. We werken met het speelse totaalprogramma Puk en Ko. Deze methode biedt thema’s aan die dicht bij de belevingswereld van de peuter liggen. De nadruk ligt vooral op de taalvaardigheden spreken en luisteren en op uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast besteedt de methode aandacht aan de ontwikkeling van sociaal communicatieve vaardigheden en aan de beginnende rekenontwikkeling. Puk & Ko legt een goede basis voor groep 1 van het basisonderwijs en hierdoor is een doorgaande lijn in de ontwikkeling van jonge kinderen gegarandeerd.

De verschillende jaargetijden, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Moederdag en Vaderdag worden daarin verwerkt. Ook aan festiviteiten, zoals de verjaardag van het kind en het afscheid van het peutercentrum, wordt aandacht geschonken. Ouders/verzorgers worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. In verband met het bewaken van de privacy van de peuters mogen geen filmbeelden gemaakt worden, maar wel foto’s van het eigen kind. (nieuwe privacywetgeving mei 2018) Naast de thema’s die op het peutercentrum aan bod komen, wordt af en toe ook met de kinderen een uitstapje gemaakt. In de peutermaand van de bibliotheek gaan alle peuters op bezoek bij de bibliotheek en in het najaar wordt een herfstwandeling gemaakt.

 

Thema’s Puk en Ko schooljaar 2018-2019

Week 36 t/m 41 Dit ben ik
Week 43 t/m 47  Regen
Week 48 t/m 51  Sint en Kerst
Week 2 t/m 5  Peutermaand bibliotheek
Week 6 t/m 9  Wat heb jij aan vandaag?
Week 11 t/m 16  Puk en de lente
Week 20 t/m 25  Eet smakelijk
Week 26  Peuterfeest