Missie en visie

De missie van Stichting Piccino is professioneel pedagogisch peuterspeelzaalwerk aanbieden in alle kernen van Bernheze voor kinderen van 2-4 jr gericht op de doorgaande leerlijn.
De ontwikkeling van een kind zien wij als een voortdurend proces wat bij iedereen op zijn eigen manier en tempo verloopt, op basis van karakter, aanleg en omgevingsfactoren. Het peutercentrum kan daarin een grote invloed hebben. Kinderen in deze fase zijn vooral bezig met het ontdekken en uitproberen van materialen en personen. Het peutercentrum moet daarom een veilige en vertrouwde omgeving zijn waarin de nieuwsgierigheid, nodig voor ontwikkeling, wordt geprikkeld. Het is een veilige, vertrouwde leer-/speelgelegenheid, die kan bijdragen aan de ontplooiing van de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Onze visie ten aanzien van de peuters en de ouders/verzorgers staat uitgebreid beschreven in het Pedagogisch Beleidsplan. De visie wordt hier vertaald in een concrete werkwijze. Het Pedagogisch Beleidsplan ligt voor iedereen ter inzage op het peutercentrum en is hier op de website te vinden.