Tarievenlijst

Toelichting tarievenlijst

Stichting Piccino biedt een peuterprogramma voor peuters van 2-4 jaar in alle kernen van de gemeente Bernheze. De kosten van dit aanbod staan opgenomen in de tarievenlijst in twee verschillende regelingen. De gemeente Bernheze en de overheid maken onderscheid tussen ouder(s)/verzorger(s) die recht hebben op kinderopvangtoeslag via het rijk en zij die hier niet voor in aanmerking komen.

Het Peuterprogramma van Stichting Piccino in gemeente Bernheze is toegankelijk voor alle kinderen van 2-4 jaar ongeacht of ouders werken.

U hebt recht op kinderopvangtoeslag voor de opvang via het rijk wanneer er sprake is van:

  • Een inkomen van beide ouders (of ouder en toeslagpartner) uit werk, via UWV, gemeente of studiefinanciering.
  • Een inkomen van een alleenstaande ouder/verzorger uit werk of via UWV, gemeente of studiefinanciering.

Een verzoek om kinderopvangtoeslag vraagt u als ouder zelf aan bij de belastingdienst via www.toeslagen.nl. Op het contract dat u ontvangt, staan alle benodigde gegevens voor aanvraag van de kinderopvangtoeslag. De hoogte van uw kinderopvangtoeslag is gerelateerd aan het (gezamenlijk) inkomen. Het aanvraagformulier kunt u downloaden via www.toeslagen.nl of rechtstreeks aanvragen bij de belastingdienst tel. 0800-543. Op deze site kunt u online een proefberekening maken wat de hoogte van uw toeslag zal zijn.

Mogelijkheden voor ouder(s)/ verzorger(s) die in NIET in  aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag:

Voor ouder(s) /verzorger(s) die niet in aanmerking kunnen komen voor kinderopvangtoeslag, subsidieert de gemeente Bernheze mee. Wanneer u gebruik maakt van de gemeentelijke regeling  dient u het formulier ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ te overleggen aan stichting Piccino. U  betaalt dan het gemeentelijke gesubsidieerde uurtarief.

 

Tarieven

De tarieven van onze diensten worden jaarlijks per 1 januari van dat jaar vastgesteld. Eventuele tariefwijzigingen worden voorafgaand, maar voor 1 november van het lopende kalenderjaar medegedeeld aan ouders/verzorgers, nadat deze vastgesteld is door het bestuur en besproken is in de oudercommissie.

Neemt u deel onder de Wet Kinderopvang?

De hoogte van de teruggave via de belastingdienst wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van financiën. Deze overzichten worden via de site van de belastingdienst bekendgemaakt in het lopende kalenderjaar voor het daaropvolgende jaar.

Ouders ontvangen van stichting Piccino in het eerste kwartaal een jaaroverzicht van de totaal aantal gebruikte uren van het voorgaande jaar. Jaarlijks ontvangt u van de belastingdienst een overzicht van de ontvangen kinderopvangtoeslag. Bij een eventuele controle heeft u deze twee overzichten nodig. Bewaart u deze dan ook goed.