Tariefstructuur

Stichting Piccino valt onder de wet kinderopvang sinds 1 april 2013.  Hierdoor kunnen tweeverdienende ouders in aanmerking komen voor een toeslag kinderopvang.

Vanuit gemeentelijk beleid is de inzet onverminderd gericht op het bieden van hoogwaardige peutereducatie aan alle kinderen van alle kernen van Bernheze. Er wordt door de gemeente sinds 2013 een onderscheid gemaakt tussen ouders die voor de Wet Kinderopvang in aanmerking komen (veelal de ouders die beiden werken) en ouders die daarvoor niet in aanmerking komen (veelal gezinnen met één kostwinner). Deze laatste categorie komt in aanmerking voor het gemeentelijk tarief.

Kortom twee verschillende ouderbijdrages:

Een opvangtarief conform de Wet Kinderopvang. Ouders die hiervoor in aanmerking komen betalen dit zelf en vragen via de belastingdienst een toeslag terug per maand op basis van hun  gezamenlijk inkomen.

Een gemeentelijk tarief waar de gemeente Bernheze aan mee subsidieert. Dit is bedoeld voor ouders die geen gebruik kunnen maken van de Wet Kinderopvang.

De actuele kosten  van uw locatie vindt u op onze tarievenlijst.
De ouderbijdrage wordt maandelijks vooraf geïncasseerd, gedurende 12 maanden per jaar op basis van 40 openingsweken. Ouders/verzorgers betalen via automatische incasso.

Als u vragen heeft over de betaling kunt u contact opnemen met de administratie op maandag en donderdag.

Tel.: 0412-452289 of per email: administratie@piccino.nl