Omvorming peuterspeelzalen Stichting Piccino naar Peutercentra

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Stichting Piccino heeft in 2013 de omvorming van haar peuterspeelzalen voorbereid. Onze locaties in gemeente Bernheze zijn verder gegaan als Peutercentra onder de Wet Kinderopvang.  Deze omvorming biedt op termijn meer kansen voor het behoud van een goede voorziening in elke dorpskern.

Hierdoor zijn de (financiële) voorwaarden om uw peuter deel te laten nemen aan het Peuterprogramma van Stichting Piccino veranderd. Wij willen benadrukken dat met deze omvorming er niets verandert aan de inhoud en kwaliteit van ons werk. Wij blijven goed en inhoudelijk peuterwerk bieden waarbij spelen, ontwikkelen en ontmoeten voorop staat!

Enkel de (financiële) voorwaarden zijn veranderd en ouders / verzorgers, die dat wensen en daarvoor in aanmerking komen,  kunnen tevens dagdelen verlengen zodat zij ook zorg en arbeid beter kunnen combineren.

Wat houden de veranderingen concreet voor u  in?

Bij deelname kiezen ouders / verzorgers uit twee tariefstructuren.

Deelname via het kinderopvangtarief:

Onder de nieuwe voorwaarden wordt deelname aan het peuterprogramma onder de Wet Kinderopvang verplicht voor tweeverdienende ouders die daarvoor in aanmerking kunnen komen. Zij kunnen (mogelijk) een deel van deze kosten terugvragen via de belasting. (via www.toeslagen.nl)  Ouders ontvangen deze toeslag maandelijks voorafgaand aan de factuur van Stichting Piccino. De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk en kan gunstiger zijn dan het huidige gemeentelijke tarief.

Deelname via het gemeentelijk tarief:

Voor de eenverdienende ouders die niet in aanmerking kunnen komen voor de Wet Kinderopvang blijft een, door de gemeente gesubsidieerde uurprijs bestaan. De prijs voor een gesubsidieerde peuterplaats bedraagt in 2014 € 3,15 per uur. U dient de verklaring ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ ingevuld mee te sturen.

Via het keuzeformulier willen we u vragen om bij ons aan te geven onder welke regeling u gaat vallen. Het is belangrijk dat u deze invult en aan ons retour zendt samen met het inschrijfformulier.

Weet u niet of u in aanmerking kunt komen voor het opvangtarief? Dan kunt u contact met ons opnemen of kijken op www.toeslagen.nl