Welkom op de website van Stichting Piccino Peutercentra Bernheze

Waar uw kind van 2-4 jr op een speelse manier in een professioneel pedagogisch klimaat voorbereid wordt op het basisonderwijs.

Stichting Piccino is een overkoepelende stichting waaronder alle peutercentra van de gemeente Bernheze vallen. In elke kern van de gemeente wordt peuterspeelzaalwerk aangeboden.

Stichting Piccino
Herderstraat 4
5384 BS Heesch
Tel: 0412-452289
info@piccino.nl
Piccino Peuterspeelzalen Bernheze

Het peutercentrum (voorheen de peuterspeelzaal) is een voorschoolse voorziening, waar gedurende enkele dagdelen per week kinderen van 2 tot 4 jaar in groepsverband worden gestimuleerd en begeleid in hun ontwikkeling, spel en ontmoeting met leeftijdsgenootjes.

Peuters bezoeken de speelzaal op vaste dagdelen, waarbij ze steeds met dezelfde kinderen en met dezelfde pedagogisch medewerkers werken en spelen. Hierdoor is een vertrouwensband snel opgebouwd en voelt het kind zich veilig en vertrouwd met de situatie. Door de voorkeur voor vaste groepen heeft het peutercentrum een eigen karakter. Het biedt de kinderen rust en regelmaat.